banner
Wezwanie do wykupienia weksla - Vademecum

wezwanie do wykupienia weksla wzórGgdy upływa uzgodniony termin płatności weksla, zniecierpliwiony i zaniepokojony o swoją należność wierzyciel powinien wystosować do dłużnika tzw. wezwanie do wykupienia weksla. Wezwanie do wykupienia weksla ma na celu zdyscyplinować niesolidnego dłużnika i przymusić do wykonania obowiązku, by uniknąć tym samym drogi sądowej.

Co powinno zawierać wezwanie do wykupienia weksla?

  1. Oznaczenie wierzyciela i dłużnika. Konieczne jest wskazanie, kto i od kogo dochodzi spełnienia obowiązku.
  2. Wskazanie źródła z jakiego wynika obowiązek ciążący na dłużniku, w tym przypadku oznaczenia weksla oraz daty jego wystawienia.
  3. Określenie kwoty z jaką dłużnik zalega wraz z ewentualnymi odsetkami.
  4. Termin, po którym płatność stała się wymagalna. Chodzi tutaj o dzień oznaczony w wekslu jako data płatności.
  5. Rachunek bankowy do dokonania płatności – element oczywisty ze względów praktycznych.
  6. Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność. W tym zakresie istnieje zasadniczo dowolność, jednak w praktyce najczęściej wyznacza się okres: 3, 7, 14, 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin można określić również konkretną datą. W każdym przypadku trzeba mieć na uwadze realne możliwości dłużnika. Tytułem przykładu - wyznaczenie osobie zalegającej z zapłatą 100 tys. złotych terminu 3 dni do jej uregulowania trudno uznać za uwzględniające realia, a surowość w określeniu terminu nie sprzyja rozwiązaniu problemu.
  7. Dolegliwości przewidziane w stosunku do dłużnika, jeżeli nie dostosuje się do wezwania i nie dokona zapłaty w oznaczonym terminie. Chodzi to chociażby o odsetki czy skierowanie sprawy na drogę sądową.
  8. Podpis wierzyciela.
  9. *Wezwanie powinno być odpowiednio stonowane. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że nie każde opóźnienie jakiego dopuszcza się dłużnik musi wynikać ze złej woli, ale chociażby z przeoczenia i jeśli chcemy przypomnieć aczkolwiek zachować współpracę - wezwanie pownno być odpowiednio stonowane w zależności od stopnia przewinienia.

W jakiej formie powinno zostać sporządzone?

Prawo nie przewiduje wymogu sporządzenia wezwania do wykupu weksla na piśmie. Oznacza to, że zdyscyplinować dłużnika można również e-mailem, SMSem czy telefonicznie. Niemniej jednak za zachowaniem formy pisemnej przemawiają względy dowodowe. Dłużnik może bowiem zaprzeczać odbytej rozmowie telefonicznej, natomiast inaczej rzecz będzie się miała jeśli zostanie mu wysłane wezwanie do wykupienia weksla w formie pisemnej i to z potwierdzeniem nadania czy odbioru. Może mieć to też znaczenie w zakresie dochodzonych odsetek – niekiedy będą one naliczane od daty otrzymania wezwania, którą łatwiej wykazać, gdy dowód znajduje się piśmie.


Odzyskiwanie pieniędzy
Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.